ĐẦY TỚ ĐỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm


ĐẦY TỚ ĐỜI NAY
Đời nào đầy tớ làm quan
Đời nay đầy tớ giàu sang quá nhiều
Chức quyền lạm dụng hoá yêu
Hối lộ tham nhũng lắm chiêu làm tiền
Dẫu cho dân chúng ưu phiền
Dẫu cho đất nước triền miên mãi nghèo
Nợ công chót vót cheo leo
Kinh tế èo uột như mèo mắc mưa
Túi riêng chục tỷ chưa bưa
Kiếm thêm trăm tỷ chưa vừa lòng tham
Ai ơi đầy tớ Việt Nam
Ngồi chơi xơi nước không làm có ăn
Chức mua thì gọi là thăng
Quyền chạy mà cứ nói rằng trên phong
Cắp ô sáng tối long nhong
Phòng riêng máy lạnh việc công ơ hờ
Phát ngôn chỉ đạo đù đờ
Gian manh, phe cánh không ngờ mưu cao
Tại sao chớ hỏi tại sao
Thế nào đừng hỏi thế nào mà chi
Làm gì cũng chẳng làm gì
So bì chủ-tớ so bì mà đau
Đóng cửa lại để bảo nhau
Xin làm đầy tớ cho giàu cho sang
24/1/2022
Tú Sụn