VINASHIN CỐI XAY TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ
Hay còn gọi là Vinashin
Sinh ra chi mà nó ăn hại
Đúng là một cái cối xay tiền

Chuyện ngược đời chưa bao giờ có
Ở khắp nơi doanh nghiệp làm giàu
Vinashin đặt kế hoạch lỗ
Cho kinh doanh hằng năm mới đau

Qua bao năm thua lỗ tơi tả
Lãnh đạo cũ thì đã ngồi tù
Nhà nước tiến hành tái cơ cấu
Rồi lại giao cho mấy thằng ngu

Quản lý vốn ở các doanh nghiệp
Kiểu cha chung nên mất khó lường
Tiền ngân sách đi về khắp nẻo
Khổ người dân một nắng hai sương
9/9/2018
Tú Sụn