CHÍ PHÈO LÀM QUAN

Ảnh: Sưu tầm


Ôi “Quốc gia” Thanh Hoá
Cử Chí Phèo làm quan
Bẩm sinh tồi như vậy
Nên đê hèn dối gian

Một nhóm cán bộ xã
Ghép khẩu của người thân
Vào hộ nghèo trục lợi
Thu tiền về cá nhân

Loại tham nhũng chính sách
Chỉ moi tiền cò con
Vẫn lén lút thực hiện
Vẫn cố tâm để bòn

Nghèo mà thành có giá
Quan xã thấy cũng thèm
Ghép vợ con vào ké
Đúng là quá lèm nhèm

Nhiều cán bộ trong xã
Bản chất là Chí Phèo
Sao mà vẫn bổ nhiệm
Đúng ra để chăn heo

Giờ mọi chuyện vỡ lở
Quan trên bị cứng mồm
Tệ mua quan bán chức
Thật là quá lôm côm

Muốn chính quyền trong sạch
Cho Chí Phèo về vườn
Chọn người có tài đức
Người dân mến dân thương
26/9/2018
Tú Sụn