LÀM VÀ ĂN

Ảnh: Sưu tầm


LÀM VÀ ĂN
Truyền thống quan chức Việt Nam
Lâu nay là hễ có làm có ăn
Trăm phần trăm, chẳng nói xằng
Chưa bị bắt chớ cho rằng thanh liêm
Pháp luật ta tưởng đâu nghiêm
Mười gian bắt một để im chín mà
Chung chi không đạt lòi ra
Chạy chọt đầy đủ được tha là thường
Vừa qua bộ sậu làm đường*
Ăn dày chia mỏng nên vương vào tù
Khôn mà khôn lỏi hoá mù
Cắp xong nuốt tất đại ngu đúng rồi
Quan tham hãy nhớ ai ơi
Lấy mười ăn bốn cho đời được yên…
22/11/2021
Tú Sụn
* Bắt Phó tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và hàng loạt cán bộ liên quan.