BÁC SĨ ĐUỔI BỆNH NHÂN

Ảnh: Sưu tầm


Bác sĩ Tạ Nam Ngạn
Ở bệnh viện Kiên Giang
Không còn chút y đức
Đuổi bệnh nhân tức ngang

Bệnh nhân lao kháng thuốc
Không muốn chuyển tuyến sau
Xin điều trị tiếp tục
Cầu may được giảm đau

Là bác sĩ điều trị
Mà nói lời dở hơi
Phải còn nước còn tát
Y đức để đâu rồi

Vi phạm rất nghiêm trọng
Cần được xử lý ngay
Làm gương cho kẻ khác
Hết lên mặt ra oai

Lương y như từ mẫu
Chữa bệnh phải có tâm
Chớ đừng như hổ báo
Có người đã bị đâm

Các thầy thuốc thân mến
Bác sĩ Ngạn sai rồi
Mình rút kinh nghiệm nhé
Một bài học nhớ đời
29/6/2018
Tú Sụn