NHƯ NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT

Ảnh: Sưu tầm


Thôi nôi cháu bí thư huyện uỷ
Huyện Vị Thuỷ thành phố Cần Thơ
Nhiều xe công nối đuôi dự tiệc
Mà lãnh đạo tỉnh cũng làm ngơ

Thôi nôi cháu hạng sang bậc nhất
Bốn mươi mâm đãi khách là quan
Nên xe công ngập tràn bãi đậu
Dân nhìn vô chỉ biết bàng hoàng

Nhà nước đã có chỉ thị cấm
Sử dụng xe công cho việc riêng
Cấm thì vẫn được gọi là cấm
Vi phạm cứ xảy ra triền miên

Đúng như là nước đổ đầu vịt
Bởi giơ cao đánh khẽ nên lờn
Cho dù đây là tham nhũng vặt
Không chấp hành tội phải nặng hơn

Mới biết thế nào là trì trệ
Biết thế nào luật pháp không nghiêm
Lãnh đạo giờ nịnh bợ tham nhũng
Thấy làm sai cứng họng nên im

Lâu nay quan chưa hề gương mẫu
Bởi vì ôm quyền lực trong tay
Ban cho mình tự tung tự tác
Thậm chí kiêm luôn: bọn cướp ngày

Xin đề nghị giữ nghiêm phép nước
Cần đuổi ngay những kẻ công thần
Không chấp hành công văn chỉ thị
Dùng xe công cho việc cá nhân
17/2/2019
Tú Sụn