THAM THÌ THÂM*

Ảnh: Sưu tầm


Làm quan mà dính gian tham
Trước sau gì cũng bị giam vào tù
Ông Cảm này đúng là ngu
Cái lò bác Trọng lù lù đấy thôi
Giờ đây chắc chắn tiêu rồi
Phó giáo sư, tiến sỹ, đời vứt đi
Tiêu tan sự nghiệp còn gì
Tham cho lắm để làm chi đâu nào
Chống dịch bệnh cứu đồng bào
Nhẫn tâm nâng giá lên cao ba lần
Tham lam quá hại cái thân
Tội này chắc chắn tra chân vào cùm
Vợ con không thể gánh giùm
Đừng mơ đồng bọn bọc đùm cho đâu
Trót lọt thì sống sang giàu
Bại lộ thì phải đương đầu chung thân
Tham thì thâm, đồ bất nhân
Xã hội ta sẽ loại dần quan tham
23/4/2020
Tú Sụn
* Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) – bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm xung quanh quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.