ĐANG YÊU

Ảnh: Sưu tầm


Chừng như khắp nẻo nở đầy hoa
Tim yêu như thế mới gọi là
Hằng mơ tơ tưởng, hằng chờ đợi
Hằng trong tâm trí rộn lời ca

Bờ tre bến nước cũng thấy yêu
Hoa hoang cỏ dại cũng mỹ miều
Nắng cháy mà lòng luôn râm mát
Vì đang rạo rực dáng yêu kiều

Dù không hò hẹn vẫn cứ mong
Đơn sơ qua quýt vẫn no lòng
Không yên một chỗ, bồn chồn mãi
Khi yêu là vậy có phải không?
26/8/2020
Tú Sụn