GỞI ANH THỂ*

Ảnh: Sưu tầm


Bộ trưởng như anh sướng cả đời
Nhiều tiền lắm của đến mê tơi
Hàng trăm trạm BOT đang sai chỗ
Triệu triệu người dân đã rã rời
Gian lận trăm năm thu phí trội
Ăn chia tỷ tỷ sống muôn đời
Bao nhiêu doanh nghiệp đành thua lỗ
Mất sức cạnh tranh phải đứt hơi
1/8/2020
Tú Sụn
* Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.