HÀNG NGÀN TỶ HẾT NĂM HỌC THÀNH GIẤY VỤN*

Ảnh: Sưu tầm


Cả nước học sinh hai ba triệu
Mua sách mỗi cháu hai trăm ngàn
Vị chi bốn ngàn sáu trăm tỷ
Nhìn con số mà lòng bất an

Đó là tính số tiền tối thiểu
Nếu gấp đôi thì chín ngàn hai
Tiền của dân, Chính phủ không xót
Nên lờ đi, sống chết mặc ai

Bỏ ra bốn ngàn sáu trăm tỷ
Chỉ sử dụng để học một năm
Hết niên khoá trở thành giấy vụn
Dù không muốn cũng phải hờn căm

Bao nhiêu năm đều là như thế
Người dân phải è cổ nai lưng
Lợi ích nhóm của Bộ Giáo dục
Vơ vét mãi vẫn chưa chịu ngừng

Quốc hội nói cũng để mà nói
Bởi chị Ngân đương kim điều hành
Hình như chị có phần chút đỉnh
Nên dân kêu, dân khổ cũng đành

Tiền của dân, Chính phủ không xót
Nên lờ đi cho chúng nó ăn
Ví như đó là tiền ngân sách
Thì cũng đã ra tay cản ngăn

So đo ra thật là kinh tởm
Vì chúng nó ăn cả hai mang
Trong sách đó đã chi ngân sách
Chúng lượm luôn đâu có chịu hoàn

Hàng ngàn tỷ trở thành giấy vụn
Thế gian này chỉ có Việt Nam
Đã nghèo rồi tiếp tục nghèo nữa
Cũng chỉ vì quan chức tham lam
6/9/2020
Tú Sụn
* Ở Việt Nam, sách giáo khoa chỉ dùng một lần, hết niên học là bán giấy vụn, nếu bình quân mỗi cháu mua cho một năm học là 200.000đ tiền sách thì vị chi cho 23 triệu học sinh là 4.600 tỷ đồng