TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM

Ảnh: Sưu tầm


Hà Giang nhiều núi non hiểm trở
Đất rộng người thưa vẫn không giàu
Điện đường trường trạm chưa cơ bản
Dân nghèo lam lũ thấy thương đau

Chính sách vùng cao ưu tiên mãi
Kham khổ vẫn luôn gắn buôn làng
Lãnh đạo làng nhàng không vực nỗi
Người dân ngày tháng chịu lầm than

Ấy thế mà tham ô, tham nhũng
Luôn diễn ra thường lệ lâu nay
Học sinh ở các trường bán trú
Vẫn đơn sơ đắp đổi qua ngày

Họ khai khống nhiều lần có thực
Để rút tiền ngân sách chia nhau
Mỗi tháng nhận năm trăm mỗi cháu
Mà bữa ăn chỉ có bí, rau

Một sự thật đau buồn vô kể
Những con người táng tận lương tâm
Sao xã hội vẫn cho tồn tại
Rồi người dân đau khổ âm thầm
20/7/2018
Tú Sụn