TUỔI BẢY MƯƠI (cảm tác)

Ảnh: Sưu tầm


TUỔI BẦY MƯƠI
Mới đó mà nay thất thập rồi
Đời người mấy chốc sẽ già thôi
Lời thơ kết nối tình muôn nẻo
Tiếng hát dệt thêu nghĩa mọi nơi
Thù hận bỏ buông đừng kéo níu
Yêu thương chia sẻ chẳng hề lơi
Đẹp đời, tốt đạo… tâm bền sáng
Hạnh phúc nào hơn PHÚC LỘC Trời
6 Tết Tân Sửu -Hồng Nhạn.
*******
Vịnh ” TUỔI BẢY MƯƠI”
(Thơ Hồng Nhạn)

Xuân xanh một thuở đã qua rồi
Tuổi trẻ hồn nhiên cứ vậy trôi
Cõi tạm đời trần chừng ngắn ngủi
Nhân gian kiếp thực những luân hồi
Ngàn sau biết có còn ai nhớ
Vạn kiếp phôi pha có khứ rồi ?
Tự tại ta thêm yêu cuộc sống
Bằng lòng chấp nhận thế mà thôi!
Trương Quang Thọ (MKX)

Cảm tác nhân đọc bài vịnh “TUỔI BẢY MƯƠI” của Trương Quang Thọ (MKX)

TUỔI BẢY MƯƠI
Chưa đã già đâu tuổi bảy mươi
Gặp nhau bè bạn giỡn đùa cười
Bên hoa mũm mĩm luôn trào dãi
Cạnh nụ non tơ vẫn lé ngươi
Muối mặn gừng cay cần giữ lấy
Chè tam tửu tứ cứ vui tươi
Bách niên giai lão cùng vươn tới
Èo uột mà chi phí kiếp người
22/2/2022
Tú Sụn