HÃY THỦ NĂM KA

Ảnh: Sưu tầm

F không rình rập quanh ta
Người ơi hãy thủ năm Ka cho lành
Đời này sao quá mong manh
Chỉ cần tiếp xúc là thành F không
Bản thân đâu biết nên rong
Phát tán thành dịch mà không có ngờ
Mọi người chớ có thờ ơ
Mà chủ quan cứ lượn lờ chốn đông
Bản thân cố gắng đề phòng
Ở nhà chắc nhất, mới hòng dịch lui
Không nên tụ tập mua vui
Dịch lan ra mãi đẩy lùi khó khăn
Nếu vì cuộc sống kiếm ăn
Cũng phải bấm bụng chấp hành lệnh trên
Năn Ka chưa biết thì nên
Hỏi thăm học thuộc, chớ quên thực hành
Góp phần dập dịch cho nhanh
Mới mong cuộc sống yên lành như xưa
16/7/2021
Tú Sụn