EM ƠI XUÂN VỀ

Ảnh: Sưu tầm

Ngoài song mai đã điểm vàng
Nắng vương cành lá mơ màng ngóng ai
Hay chăng tình đã nhạt phai
Để cho nhung nhớ ngày dài vẩn vơ
Ước mong từ ấy đến giờ
Vẫn trong vô vọng, mịt mờ tình duyên
Em ơi xuân thắm mọi miền
Là mùa sum họp đoàn viên nhà nhà
Nơi nơi rực rỡ cờ hoa
Người người rộn rịp lượt là chào xuân
Tết vui gia quyến quây quần
Riêng anh thờ thẫn trông chừng đường thôn
Bỗng dưng lòng dạ bồn chồn
Cứ ngây ngây dại mất hồn vì em
Xuân về sao thấy buồn thêm

7/2/2019
Tú Sụn