VỊNH ĐÔI GUỐC CAO GÓT

Ảnh: Sưu tầm

Mười phân có ẻm nói là vừa
Đối với ẻm lùn vậy chẳng ưa
Cứ thích dài hơn là sướng nhất
Đâu màng ngắn ngủn thế không bưa
Tra vào đau điếng nhưng ưng ý
Nhấp chút dần êm bởi nó vừa
Dài ngắn là tuỳ người lựa chọn
Ăn chơi nhớ phải ráng nghe chưa
15/3/2021
Tú Sụn