THU NÀY KHÔNG EM

Ảnh: Sưu tầm


Lá vàng đang rụng ngoài hiên
Hương thu vừa toả trên miền nhớ nhung
Trời thu trong vắt khôn cùng
Gió thu như lụa trập trùng đang hong
Ngoài trời thu, trong dạ đông
Da se se lạnh, cõi lòng tái tê
Em ơi còn giữ câu thề
Hay là em quẳng bên lề nhân gian
Chốn phù hoa quá cao sang
Quên đi cơ cực nghèo nàn nơi đây
Buồn em hồn sút hao gầy
Nhớ em tâm trí đoạ đày thân anh
Ước gì ngày ngắn, đêm nhanh
Để cho liễu khỏi treo mành trêu ngươi
Trên cao tình đã ngậm cười
Ngoài song cúc đã hết tươi sắc vàng
Nếu đà lỡ bước sang ngang
Thì thôi không nữa đa mang bóng hình
“Vấn vương còn lại chút tình
Ngậm ngùi thương nhớ lặng thinh chốn này”**
19/12/2018
Tú Sụn
** Thơ của tác giả dấu tên