ẢO TƯỞNG

Ảnh: Sưu tầm


ẢO TƯỞNG
Có nỗi nhớ chìm sâu vào dĩ vãng
Có nỗi đau hoá đá tận đáy lòng
Cố kìm nén nhưng sức người có hạn
Mạch nguồn ùa thành lại hoá dòng sông

Trong tuyệt vọng vẫn còn niềm hy vọng
Dẫu mơ hồ le lói góc trời xa
Dẫu biển lặng tầng sâu ngầm dậy sóng
Biết niềm tin luôn ảo tưởng… gọi là
9/8/2023
Tú Sụn