PHỐ BUỒN MÙA DỊCH

Ảnh: Sưu tầm


Cảnh vắng đìu hiu, ngỡ chiến tranh
Hàng cây ngái ngủ gió rung cành
Nhà nhà đóng cửa im thiêm thiếp
Phố phố lên đèn vắng vắng tanh
Dịch bệnh chưa qua buồn não ruột
Bán mua chẳng được sống chòng chành
Cách ly nửa tháng ngồi nhà mãi
Mong mỏi ơn trời dịch hết nhanh
10/4/2020
Tú Sụn