CANH KHUYA MONG CHỜ

Ảnh: Sưu tầm


Từng đêm rồi lại từng đêm
Vẳng nghe lời gió lòng thêm nghẹn ngào
Ngóng chờ mòn mỏi trời cao
Nơi xa xôi ấy em sao chưa về
Em ơi giữ lấy câu thề
Trọn đời mãi mãi mình kề bên nhau
Ngồi đây gặm nhấm nỗi đau
Chờ em muôn vạn canh thâu vẫn chờ
4/4/2020
Tú Sụn