CHIÊU HAY NHƯNG KHÔNG LỌT MẮT DÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Đất dân hiến làm sân vận động
Có chỗ chơi sức khoẻ tinh thần
Cho tư nhân đầu tư xây chợ
Giờ đương đầu phản đối của dân

Chợ bỏ hoang vì dân không đến
Đất phân lô tiền đã chia rồi
Đành xuất chiêu ba năm miễn phí
Thoạt nghe qua đạo đức lắm thôi

Ngày khánh thành dân la ầm ĩ
Có công an roi điện dùi cui
Giống như là đang chống bạo loạn
Mặt đằng đằng chẳng có gì vui

Miễn ba năm tưởng là nhân bản
Bốn bảy năm còn lại vẫn lời
Chưa kể đến đất nền thu lợi
Qua vụ này ăn thiệt làm chơi

Cho tiểu thương ba năm miễn phí
Chiêu hay nhưng không lọt mắt dân
Họ biết tỏng con bài câu kết
Giữa chính quyền và đám tư nhân

Nếu việc làm vì dân vì nước
Dân thuận lòng phấn khởi mừng vui
Trái ý dân tất nhiên phản đối
Hãy xin đừng roi điện dùi cui
17/12/2019
Tú Sụn
* Chính quyền lấy đất của dân hiến làm sân vận động để xây chợ cho thuê (xã hội hoá) 50 năm, người dân phản đối kịch liệt.