NGHIỆP QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm
(Đồng tự dị nghĩa, ngũ độ thanh)

Là quan chắc hẳn sẽ gây thù
Bởi lẽ tham tham tạo oán thù
Kẻ sỹ nhìn vô sinh bực tức
Thường dân ngó lại phải căm thù
Chưa cần phẫn nộ trò ăn cướp
Cũng phải âu lo chuyện báo thù
Chẳng những oan gia vì nói thật
Coi chừng gánh chịu những thâm thù
21/6/2021
Tú Sụn