SAY

Ảnh: Sưu tầm


Hoàng hôn cháy sém tầng mây
Lòng anh như lửa từ ngày biết em
Cuối chiều đến lúc nhá nhem
Lang thang như gã say mèm em ơi
Men nào đâu đã nhấp môi
Mà sao thương nhớ đầy vơi ngút ngàn
Nhạc đâu mà cứ vọng vang
Thơ đâu mà rõ thở than suốt chiều
Chốn này vốn dĩ đìu hiu
Mà nghe như có dập dìu cờ hoa
Từ trong mộng mị đi ra
Từ trong cổ tích xưa xa hiện về
Đâu giá băng lại tái tê
Mà hồn ngây ngất, hồn mê ngập hồn
Chiều buông khuất dạng đường thôn
Ngã nghiêng dò bước lối mòn từng qua
Chân cao chân thấp la đà
Men chi mà khướt ngà ngà em ơi
27/8/2020
Tú Sụn