HƯ KHÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Sương giăng kín lối em về
Mỏi mòn mong đợi lê thê tháng ngày
Chừng như đã gió heo may
Thương em cô quạnh đoạ đày miền xa
Lòng này bão tố phong ba
Trào dâng uất nghẹn lệ nhoà đớn đau
Em ơi sao nỡ xa nhau
Nỡ chia đôi ngả biết đâu mà tìm
Lời nguyền xưa mãi trong tim
Câu mình ước hẹn đã niêm đáy lòng
Trời cao đất rộng mênh mông
Mỏi mòn mong đợi hư không một đời
23/4/2020
Tú Sụn