CỔNG CHÀO QUẢNG NINH

Ảnh: Sưu tầm


Ghé tới Quảng Ninh thấy cổng chào
Thấp thì không thấp, cao chẳng cao
Ước sang ấp ủ màu váy lĩnh
Mơ giàu kì vọng phép thiên tào
Tâm linh đã rõ nên làm vậy
Phong thuỷ chưa tường biết tính sao
Trách người khởi xướng không màng đến
Dân mình vẫn sống kiếp lao đao
18/10/2018
Tú Sụn