ĂN CẮP CỦA HỌC SINH NGHÈO HƠN TRIỆU ĐÔ*

Ảnh: Sưu tầm


Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Huyện Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu
Vừa bắt được hai kẻ ăn cắp
Kế toán – thủ quỹ thông đồng nhau

Loại dã nhân vô cùng tàn bạo
Ăn cắp tiền của học sinh nghèo
Hơn triệu đô, lãnh đạo không biết
Học sinh nghèo vẫn sống quắt queo

Đó là tiền hỗ trợ chính sách
Tại sao Phòng không chịu giải ngân
Trường dột nát, học sinh đói khổ
Đây cùng mưu, cùng bọn trăm phần

Hãy ráo riết điều tra cho rõ
Tên trưởng phòng thủ phạm chính đây
Đừng để cho bọn nó thí tốt
Phải lần ra cho được đường dây

Thế mới biết học sinh miền núi
Vẫn cứ nghèo và mãi mãi nghèo
Bao khoản tiền hỗ trợ chính sách
Quan chức tham cắp nách mang theo

Tệ tham nhũng tràn lan khắp chốn
Không chỉ riêng có một Sìn Hồ
Rất mong sự quan tâm giới chức
Đến học trò thân cô thế cô
13/11/2019
Tú Sụn
* Hai cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vừa bị khởi tố về tội tham ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số với số tiền đến 26,5 tỷ đồng.