NÚP LÙM

Ảnh: Sưu tầm


Tưởng đâu đau bụng đi xia*
Cân đai áo mão ủng hia gọn gàng
Rõ ràng dáng dấp là quan
Oai phong lẫm liệt, nhưng đang núp lùm
Ngồi trong bụi chuối chum hum
Chờ xe qua lại cắc bùm vô tư
Có từ lâu lắm đến chừ
Bắn để làm luật đã như lệ thường
Giao thông yên ả trên đường
Bỗng nhiên ập đến tai ương mất tiền
Đúng là cơ sự quá phiền
Xin ngành chấn chỉnh để yên dân tình
Chớ đừng để bị coi khinh
Pháp luật nghiêm túc công minh rành rành
Đôi lời gởi đến các anh
Núp lùm họ lại nghĩ thành đi xia
Họ cười thúi mũi kia kìa….
9/6/2018
Tú Sụn

* Xia ~ Chier = ỉa