TỰ HÀO NGƯỜI LÍNH

Ảnh: Sưu tầm

Vững hướng chiến trường thẳng tiến đi
Hào hùng khi tổ quốc lâm nguy
Xông lên yêu nước, đâu chùn bước
Gác lại tình riêng, chẳng tiếc gì
Kiêu hãnh màu cờ thêm sắc thắm
Tự hào dân tộc thoát phân li
Hoà bình thống nhất mừng khôn tả
Chiến tích vang lừng mãi khắc ghi
27/7/2021
Tú Sụn