THU ẢM ĐẠM

Ảnh: Sưu tầm

Tiếc trời mãn hạ cảnh u buồn
Lá rụng cành trơ gió thổi suông
Mé núi lau già vương khói quyện
Triền sông lách cỗi đẫm sương tuôn
Không gian vắng lặng tâm sầu não
Cảnh vật hoang tàn dạ rét run
Ảm đạm thê lương mùa tiễn biệt
Hình như gió bấc kéo mưa phùn
25/10/2021
Tú Sụn