ÔNG THÍCH ÔNG LÀM

Ảnh: Sưu tầm


Ngồi trong phòng lạnh ngó ra
Pháp luật chưa hiểu bày ra nhiều trò
Ngây ngô nên chỉ nói mò
Tưởng ngon như bánh trong lò mới ra
Buồn cho luật pháp nước ta
So le sóc lách giống là trò chơi
Bộ ngành mỗi cấp một trời
Muốn gì làm nấy, sự đời chán thay
Quyền hành chức tước trong tay
Mới nghe đề xuất biết ngay điên rồ
Nói rằng sở hữu ô tô
Mở tài khoản nộp tiền vô ngân hàng
Ai mà không khỏi hoang mang
Việc này vi hiến, phá ngang nhân quyền
Người dân chưa đến nỗi điên
Mà nghe theo nộp số tiền để không
Đóng băng chẳng lãi một đồng
Mồ hôi nước mắt, đừng hòng nghe chưa
Tôn trọng dân chớ làm bừa

13/9/2018
Tú Sụn