OMICRON*

Ảnh: Sưu tầm


OMICRON*
Một biến thể mới
Ô mi cờ ron
Kết thúc đại dịch?
Hoặc gây diệt vong?

Hiện giờ thế giới
Đang phải cuống cuồng
Cảnh giác là tốt
Gì đâu mà buồn

Giống lâu nay vậy
Sẽ như cúm mùa
Nghe như nói dóc
Nhưng thật chẳng đùa
28/11/2021
Tú Sụn
* Biến chủng mới của SARS-CoV-2 mà các chuyên gia y tế cho rằng khả năng lây lan gấp 500% biến chủng Delta