BÁN TRÀ ĐÁ

Ảnh: Sưu tầm


Ông Biến ơi! Ông hãy từ quan
Về phố chợ bán trà đá nhé
Lợi nhuận cao, vừa nhàn vừa khỏe
Thu nhập siêu, biệt thự, xe sang!

Tội cho ông, phải làm đại biểu
Sống cơ hàn, họp hội gian nan
Bán trà đá không ai cấm đoán
Ông đổi nghề ắt sẽ giàu sang

Nhớ gương mẫu mà đóng thuế nhé
Góp phần tăng ngân sách quốc gia
Vẻ vang hơn đi làm công bộc
Là công dân ích nước lợi nhà

Nếu ông quyết bám làm cán bộ
Mọi người nghi ông bị tâm thần
Bởi vì ông thấy bán trà đá
Thu nhập siêu mà ông không cần

Ha ha ha mấy quan tham nhũng
Cần chi khai buôn đót, xe thồ
Cứ nói là nhờ bán trà đá
Họ hiểu liền mình chẳng tham ô…
25/5/2018
Tú Sụn