MONG

Ảnh: Sưu tầm


MONG
Ấm no hạnh phúc khắp nơi nơi
Ước vọng vô vàn chỉ thế thôi
Mối chúa đâu đây chờ hoá kiếp
Sâu cha còn đó chửa lìa đời
E rằng cả nể nên dè dặt
Mong sẽ thẳng tay xử kịp thời
Đất nước yên bình tham sạch bóng
Dân lành hết chịu cảnh chơi vơi
8/6/2022
Tú Sụn