AI GÁNH CHỊU TỔN THẤT NÀY

Ảnh: Sưu tầm


Tiền trái phiếu Chính phủ
Đưa cho chúng làm đường
Hơn vài năm sử dụng
Đã tan nát như tương

Bởi làm ăn gian dối
Bởi mấy thằng nghiệm thu
Toàn những loại có học
Mà ngu quá là ngu

Bốn ngàn ba trăm tỷ
Đoạn qua huyện Tuy An
Sau vài trận mưa lớn
Mặt đường đã tiêu tan

Đã xảy ra tai nạn
Vì ổ voi ổ gà
Vì hố sâu nước đọng
Ôi con đường Quốc gia

Chúng đỗ cho mưa lớn
Nói thế mà ai nghe
Vậy Nhà nước quy định
Làm đường có mái che?

Có dày công vá víu
Rồi sẽ hỏng lại ngay
Tổn thất này ai gánh
Hay nhân dân chịu thay

Quản lý Nhà nước kém
Đầu têu bộ Giao thông
Cần triệu tập ông Thể
Cần cho ổng cái gông

Biết bao con đường khác
Cùng tình cảnh thế này
Toàn tai to mồm lớn
Nhưng da mặt quá dày

Ngành giao thông bê bết
Đã rất nhiều năm rồi
Sao mấy ổng yên vị
Đúng là quá lôi thôi

Xin đề nghị Thủ tướng
Hãy ngó mắt bộ này
Hãy làm cho ra nhẽ
Nếu chậm trễ thì gay

Cán bộ thiếu tự trọng
Bộ máy chẳng ra gì
Niềm tin dần cạn kiệt
Đất nước sẽ lâm nguy
29/11/2018
Tú Sụn