LŨ QUẠ

Ảnh: Sưu tầm


Lũ quạ sinh ra bởi quạ cha
Trời cho bản chất thích ăn gà
Vinh hoa phú quý do thừa hưởng
Ngổ ngáo khoe khoang bởi dựa cha
Tức mắt đời đời thầm khinh miệt
Chướng tai kiếp kiếp rủa là ma
Đời cha ăn mặn đời con khát
Nhân quả sờ sờ sống vậy a?
10/3/2020
Tú Sụn