VI PHẠM*

Ảnh: Cô gái trốn cách ly – Sưu tầm


Không hiểu gì về dịch
Em trốn ra đây ngồi
Hay em không biết luật
Nguy cơ rồi em ơi
27/3/2020
Tú Sụn
* Chiều 26/3/2020 tại bệnh Lao Phổi Đà Nẵng – Chị này đang bị cách ly, định trốn ra ngoài nhưng bị phát hiện nên chị ngồi đó ăn vạ, điện thoại khắp nơi cầu cứu, chả thèm đeo khẩu trang.
Các cán bộ phải đứng trông không cho chị đi đâu. Nhưng không thể có biện pháp nào khác.
Không mạnh tay được thì sẽ còn nhiều trường hợp như thế này nữa diễn ra!!! Và dịch có cơ hội tràn lan.