VI PHẠM ĐIỀU 21 HIẾN PHÁP 2013

Ảnh: Sưu tầm


Xả ra rồi lại thu vào
Giống bộ giáo dục tào lao vừa rồi
Trường Nguyễn Trãi Thanh hoá, ôi!
Vi phạm hiến pháp, người đời khó tin
Lấy điện thoại của học sinh
Thu thập dữ liệu, thật tình đã sai
Ban giám hiệu quá mỉa mai
Lơ mơ luật pháp ra tay ban hành
Quyết định kỷ luật ký nhanh
Các em ngơ ngác cũng đành chịu thôi
Phụ huynh đột ngột chơi vơi
Thất vọng lo lắng buông lời thở than
Đến tai các vị hữu quan
Soi đi tính lại ngỡ ngàng như mơ
Thật là một chuyện không ngờ
Hiểu biết ấu trĩ bây giờ tính sao
Xả ra rồi lại thu vào
Nếu mà chậm trễ tay trao vào còng
Vi phạm pháp luật hiểu không?

Tú Sụn