ĐIỀU TRA LỌT TỘI XÉT XỬ KHÔNG NGHIÊM

Ảnh: Sưu tầm


Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
Năm bị cáo buộc phải hầu toà
Kết tội gây hậu quả nghiêm trọng
Nhưng hời hợt quá trình điều tra

Trình độ ấy mà thiếu trách nhiệm
Tố tụng gì sao quá buồn cười
Phải truy tố tội nhận hối lộ
Điều tra giờ ai cũng dể ngươi

Điều tra truy tố bỏ lọt tội
Xét xử thì kết án nhẹ hều
Làm thất thoát mười sáu ngàn tỷ
Mà ung dung hưởng án tù treo

Tiền làm nghiêng kỷ cương phép nước
Từ điều tra cho đến xử tù
Tất cả đều mập mờ thậm thụt
Biết tỏng rồi đâu có ai ngu

Kỷ cương phép nước giờ phai nhạt
Tham nhũng gia tăng đến ngút trời
Cạn kiệt niềm tin vào công lý
Nên lòng phẫn nộ phải chơi vơi
10/12/2018
Tú Sụn