ĐỨA NÀO ĐÓ MẤT DẠY

Ảnh: Sưu tầm


Thật lòng quá cảm động
Hoan hô anh Thiện Nhân
Có một hình ảnh đẹp
Gần gũi với người dân

Lần đầu anh quét rác
Làm phong trào cũng hay
Đứa nào đó mất dạy
Xúi anh đeo găng tay?
19/1/2020
Tú Sụn