ÔNG CÒ LAI CHÂU*

Ảnh: Sưu tầm


Ông cò ở tỉnh Lai Châu
Lén dùng bằng giả rất lâu không ngờ
Lặn lội hồi ấy đến giờ
Từ lính nghĩa vụ i tờ trèo lên
Quân hàm thượng tá xông xênh
Đã được quy hoạch quan trên ngon lành
Chẳng may số kiếp trời hành
Nếu không bại lộ đã thành quan to
Thiếu đạo đức, cò chi cò
Cấp trên sáng suốt đã cho về vườn
Xứ mình lắm kẻ phi thường
Không học, bằng giả vẫn trườn lên cao
Quy trình bổ nhiệm tào lao
Mua quan bán chức xôn xao khắp miền
Người dân oan trái ưu phiền
Bởi lớp công bộc vừa điên vừa khùng
Chính trường tốt xấu sống chung
Đất nước trì trệ muôn trùng nguy nan
Bao giờ quan đúng là quan
Dân giàu nước mạnh, sang trang cuộc đời
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi

21/11/2019
Tú Sụn
* Kỷ luật thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân, do sử dụng bằng ptth giả.