TÌM ĐÂU RA*

Ảnh: Sưu tầm


Quan chức bây giờ họ đều giàu
Của chìm của nổi nhiều như nhau
Lắm tiền, rủng rỉnh con du học
Sống trong nhung lụa cũng như nhau

Vợ con sang chảnh, khinh kẻ nghèo
Kênh kiệu, quyền hành, ác đức gieo
Kê khai tài sản thời gian dối
Miệng luôn kể khổ với kêu nghèo

Bác Trọng nói thế tìm đâu ra
Quan chức lâu nay lắm đất, nhà
Tìm người thực chất như bác muốn
Chắc rằng tìm mãi cũng không ra
29/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tienphong.vn: Không để lọt vào Trung ương những người giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất