NẾU CHỈ CÓ LƯƠNG ĐÀO ĐÂU RA BIỆT PHỦ*


Đào đâu ra biệt phủ
Nếu chỉ có đồng lương
Ý ông Bùi Sỹ Lợi
Trúng phóc cả trăm đường

Bây giờ cả đất nước
Hầu hết tướng của ta
Đồng lương là duy nhất
Đều biệt thự, vila

Bây giờ trên toàn quốc
Hễ làm quan là giàu
Có xe sang biệt phủ
Nhung lụa, chảnh quá mau

Cao nhất Chủ tịch nước
Tổng lương của cả năm
Cũng chỉ vài trăm triệu
Thì có là bao lăm

Từ hiện thực như thế
Cần chi phải thanh tra
Tên nào có biệt phủ
Lôi đầu bắt khai ra

Chứng minh nguồn thu nhập
Không minh bạch, tịch thu
Có dính dáng tham nhũng
Là cho ngay vào tù

Chống tham nhũng là đó
Cớ sao cứ du di
Hễ quan giàu là chụp
Còn đắn đo nỗi gì

Tướng, quan ở biệt phủ
Lòng dân không thể yên
Vì biết chúng tham nhũng
Căm ghét và ưu phiền

Ngày nay trên cả nước
Đa số là dân nghèo
Tướng, quan giàu như thế
Đảng gọi không buồn theo
15/1/2020
Tú Sụn
* Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi: Nếu chỉ có đồng lương đào đâu ra biệt phủ.