CHIỀU VẮNG

Ảnh: Sưu tầm

Thơ thẩn chiều buồn buốt gió vương
Úa vàng nắng muộn lẫn mù sương
Đồi hoang lạnh lẽo bầm con suối
Miền vắng quạnh hiu sẫm nẻo đường
Bóng ngã liêu xiêu mơ dáng nhớ
Lòng sầu thổn thức mộng người thương
Miên man về thuở xưa nồng ấm
Quặn thắt tâm can nỗi chán chường
16/10/2021
Tú Sụn