THU (3)

Ảnh: Sưu tầm


Man mác vòm trời, man mác xanh
Đồng quê gợn sóng gió trong lành
Xa xa lũ mục đùa bên suối
Ríu rít muông chim hót trên cành

Ven đường bát ngát cỏ chen hoa
Thôn nữ hân hoan dáng lượt là
Trai làng vạm vỡ trên đồng lúa
Gánh gồng các Mẹ đi chợ xa

Nước biếc hồ thu soi bóng mây
Rung rinh trong nắng dáng tre gầy
Đàn cò lờ lững đầu cành trụi
Ong bướm ve vờn quanh tán cây

Các Cụ giương cần bên mé ao
Lim dim đàn vịt ngủ bên rào
Cá động rung bèo lăn tăn sóng
Gió thoảng liễu mềm lay lắt chao

Thu ngọc dâng niềm yêu khôn tả
Thu nõn xinh xinh dáng ngọc ngà
Vành vạnh nàng thu trong tâm tưởng
Ước vọng miên man thu thiết tha
22/3/2018
Tú Sụn