GIAN CỦA NHÀ MÌNH

Ảnh: Sưu tầm

Có một gia đình nọ
Bà vợ quản chặt tiền
Nhân tiện làm cái bếp
Ông chồng tranh thủ liền

Mánh với cửa hàng bán
Toàn vật liệu rẻ tiền
Hoá đơn ghi đồ xịn
Chênh lệch bỏ túi riêng

Có một tập đoàn nọ*
Nhiều tài sản, lắm tiền
Nhân tiện phòng chống dịch
Bà chủ tranh thủ liền

Mánh với nhà xản xuất
Mua vác xin** rẻ tiền
Cá nhân ăn chiết khấu
Hòng cho đầy túi riêng

Sự đời là vậy đó
Gian ngay của nhà mình
Để rồi nhận hậu quả
Hiện bây giờ rối tinh
5/8/2021
Tú Sụn
* Tập đoàn VTP
** Sinopharm