CÙNG QUẪN

Ảnh: Sưu tầm


Xé toạc màn đêm tìm vầng sáng
Giẫm nát chân trời kiếm bóng em
Anh trắng tay từ giây phút ấy
Cùng quẫn rã rời trong bóng đêm
Cố sức bình sinh thành tuyệt vọng
Hận cuộc đời chẳng thiết sống thêm
23/4/2020
Tú Sụn