CHẲNG PHAI


Đã mãi từ đây cách biệt nhau
Tình mình bạc phận thấm thương đau
Bỗng nhiên cuộc sống lên giông tố
Đột ngột bình sinh vội đổi màu
Trọn kiếp ngàn lần còn tạc dạ
Muôn đời một dáng chẳng phai đâu
Mai này tạo hoá se duyên mới
Vẫn cứ mơ mòng thoáng bóng câu
26/4/2021
Tú Sụn