TẾT NGUYÊN TIÊU


Nguyên tiêu trăng tỏ rạng non sông
Đoàn tụ vua ban thoả nức lòng
Thưởng nguyệt rượu trà cùng bạn hữu
Xem hoa thi phú đón xuân phong
Cổ xưa thư thái mà tao nhã
Hiện đại rùm beng lại nản lòng
Chẳng có bánh trôi cùng thưởng thức
Đèn lồng quên lãng chớ mà mong
26/2/2021 (rằm tháng giêng năm Tân Sửu)
Tú Sụn