KIẾM CHÁC NGON Ơ

Ảnh: Sưu tầm


Tượng đài, cổng chào, khẩu hiệu
Cả ba thứ kiếm chác ngon ơ
Nên quan chức lâu nay chăm bẵm
Khắp tỉnh thành rầm rập để vơ

Từ tiền triệu đến trăm, ngàn tỷ
Tiền của dân chúng đã chi bừa
Hoành tráng để che mùi thum thủm
Rồi phai tàn mục nát nắng mưa

Tổng cả nước chi đến triệu tỷ
Trong khi dân đói rách lầm than
Không quan tâm điện đường trường trạm
Mà ngó ba thứ đó để gian

Một đất nước vô cùng kì dị
Là “Nồn ở lổ cổ đeo hoa”
Hạ tầng như nghí mà sang chảnh
Đói rách mà luôn diện lượt là

Nghĩ sâu xa không vì gì cả
Chỉ lăm lăm bớt xén chia nhau
Không hề bị thanh tra, kiểm toán
Nên ba thứ đó dễ làm giàu
10/8/2020
Tú Sụn