ĐIÊN ĐẢO HỌC ĐƯỜNG

Ảnh: Sưu tầm


Bị cô giáo nhắc nhở
Học trò gọi người nhà **
Đến đánh, lột quần áo
Cô van xin không tha

Nữ học sinh lớp bảy
Mang mầm móng côn đồ
Sau này thì phải biết
Chắc chắn thành ma cô

Giáo dục giờ phức tạp
Thầy cô đánh học trò
Phụ huynh đánh thầy giáo
Suy đồi này đáng lo

Giáo dục giờ phức tạp
Học trò đánh cả thầy
Còn cao giọng thách đố
Xưng hô tao với mày

Giáo dục giờ phức tạp
Học sinh đánh hội đồng
Diễn ra khắp cả nước
Xử lý rồi như không

Giáo dục giờ phức tạp
Thầy giáo đi ấu dâm
Với các cháu cấp một
Không còn chút lương tâm

Giáo dục giờ phức tạp
Thầy cô rửng mỡ lên
Đưa nhau vô khách sạn
Một nỗi nhục không tên

Giáo dục giờ phức tạp
Thầy đồng tính học sinh
Cô trò đi nhà trọ
Nghe mà thấy quá kinh

Qua nhiều năm cải cách
Vẫn điên đảo học đường
Rối loạn mọi khuôn phép
Đúng là thời nhiễu nhương
19/4/2019
Tú Sụn
** Nữ sinh lớp 7 gọi người nhà đến đ.á.n.h l-ộ.t đ.ồ cô giáo ngay trong khuôn viên trường.