SƠN LA HÀ GIANG LẮM CHÍ PHÈO**

Ảnh: Sưu tầm


Đường đường là cán bộ lãnh đạo
Đích danh là chính hiệu đảng viên
Trót nhúng chàm gian lận thi cử
Giờ bại lộ phát ngôn tự nhiên

Không rảnh hơi họ tự nâng điểm
Ông ta nói họ đưa “vào tròng”
Vờ hăm he với người đã giúp
Đúng trên đời chỉ có mình ông

Không ngẫu nhiên họ phải nâng điểm
Lại xanh dờn nói “chẳng quan tâm”
Nhờn luật pháp khinh cả xã hội
Lãnh đạo gì mặt dày như mâm

Đúng ra có văn hoá từ chức
Chuyện sờ sờ phải xin nghĩ ngay
Làm bẩn thỉu vô cùng nhục nhã
Nhưng cố tình cao giọng nói hay

Chuyện nực cười thời nay có thật
Sơn La, Hà Giang lắm Chí Phèo
Cán bộ giờ suy đồi đạo đức
Tấm gương này con cháu noi theo?
15/4/2019
Tú Sụn
** Sau khi gian lận chạy chọt nâng điểm bị bại lộ, một số cán bộ lãnh đạo phát ngôn rất tự nhiên, tuyên bố một câu xanh dờn: ai đó đưa con tôi “vào tròng” và con tôi có nâng điểm tôi “chẳng quan tâm”!